• image
  • image
  • image

Ultrazvukové čištění, čištění ultrazvukem                       

Ultrazvukové čištění je technicky i ekonomicky náročnější proces, pracující na základě složitého fyzikálně-chemického procesu, který v sobě zahrnuje proces kavitace a akustických proudů. Jako nosné médium pro šíření ultrazvukové kavitace se používají různé druhy kapalin ( převážně na vodní bázi ). Pro čištění ultrazvukem se na dodání ultrazvukové energie do abrazivni kapaliny používají ultrazvukové generátory a k nim příslušné ultrazvukové zářiče upevněné v nádobě. Princip spočívá ve využití piezokeramického efektu.Přivedeme-li na piezokrystal napětí, tak se deformuje. Pokud je toto napětí pulzující - krystal se deformuje v závislosti na frekvenci přivedeného napětí.Takže máme generátor kmitů (ultrazvukový generátor) a k němu se přiřadí akustický rezonátor (ultrazvukový zářič). Ultrazvukové zářiče jsou sestaveny z piezokeramických elementů, které jsou tvořeny z reflektoru, piezokeramických prstenců a konicky tvarovaného radiátoru. Tímto způsobem dokážeme měnit elektrickou energii na mechanickou – vyvolání vlnění v kapalině. Vypadá to velmi jednoduše, ale prakticky s trvalým účinkem a spolehlivostí to dokáže realizovat jen několik firem na světě. Čištění ultrazvukem má vynikající výsledky při čištění členitých dílů, slepých otvorů, závitů a běžným způsobem nepřístupných míst.
 
 
 
 

 © 2012 - Diesel Service Karel Sobek, www.bosch-sobek.cz - Všechna práva vyhrazena