Emise

  • Print

Měření emisí (pouze pro dieselové motory)

 

Všechna evidovaná silniční motorová vozidla dle zákona (zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999Sb. (dále jen „zákon“), který platí od 1.7.2001.) podléhají pravidelnému měření emisí. Na základě tohoto zákona zajišťujeme provádění pravidelných měření emisí u vznětových motorů.

Měření emisí provádíme nejen u osobních automobilů, ale i u nákladních automobilů včetně zemědělských a pracovních strojů. Měření emisí provádíme výhradně pro automobily vybavené vstřikováním firmy BOSCH.

 

Doklady potřebné při měření emisí:

 

Ceník měření emisí:  včetně DPH